sedekah jariyah di bulan Ramadhan

  • 2020-05-05 08:52:07

Islam adalah agama yang sempurna yang selalu menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa berbagi. Sebab agama yang baik ialah agama yang senantiasa dapat memberi kebahagiaan bagi semua kalangan.

Setiap perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun itu, Allah SWT pasti mempertimbangkannya sebagai amalah yang akan dicatat dan dibalas dikemudian hari sebagaimana dasar hukum islam .  Sebagaimana dalam Firman Allah SWT :

Artinya “Maka Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar Zarrah, niscaya dia akan melihat (Balasan) nya.” (QS. Al- Zalzalah ayat 7).

Berbicara mengenai amalan, hal yang paling Allah anjurkan kepada seluruh umat muslim selain beribadah kepadanya ialah melakukan sedekah. Sedekah dapat berupa harta benda atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan secara ikhals kepada orang yang lebih membutuhkan yang mampu menghapus dosa besar dalam islam . Sedekah ini akan membuat seseorang menjadi merasa layak dan sama sehingga tentunya pahala bagi si pemberi akan mengalir.  Allah SWT berfirman :

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali- Imron ayat 92)

Jenis Sedekah Jariah

Dalam islam terdapat keleluasaan yang Allah berikan kepada manusia. Yakni berupa amalah yang akan tetap mengalir kepada anda meskipun anda telah meninggal kebalikan dari hal yang menghapus amal ibadah seperti syirik dalam islam,dan  riya’ dalam islam  . Amalan tersebut dikenal sebagai sedekah amal jariyah.  Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu didoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, no. 1631)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala sangat memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan  orang-orang yang bersedekah. Ibnu Hajar Al Haitami mengumpulkan ratusan hadits mengenai keutamaan sedekah dalam sebuah kitab yang berjudul Al Inaafah Fimaa Ja’a Fis Shadaqah Wad Dhiyaafah, meskipun hampir sebagiannya perlu dicek keshahihannya. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah salah satu sedekah jariyah. Maka, sungguh mengherankan bagi orang-orang yang tahu dalil tersebut, tapi ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah(jariyah).

Oleh karenanya, orang yang senantiasa  bersedekah apalagi ditambah sedekah jariyah, di bulan Ramadhan akan dilipatgandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Karena sedekah adalah salah satu kebaikan, kemudian berdasarkan Al A’raf ayat 16 khusus amalan sedekah dilipatkan-gandakan lagi sesuai kehendak Allah. Kemudian ditambah lagi mendapatkan berbagai keutamaan sedekah. Lalu jika ia mengiringi amalan sedekahnya dengan puasa dengan shalat malam, maka diberi baginya jaminan surga. Kemudian jika ia tidak terlupa untuk bersedekah memberi hidangan berbuka puasa bagi bagi orang yang berpuasa, maka pahala yang sudah dilipatgandakan tadi ditambah lagi dengan pahala orang yang diberi sedekah. Jika orang yang diberi hidangan berbuka puasa lebih dari satu maka pahala yang didapat lebih berlipat lagi.

Wallahu a’lam.

Semoga bermanfaat dan terimakasih.

https://www.indonesiabelajar.org/project/all/paging/1

 

 

  • Bagikan Via: